Browsing: tricity

Bike News samsung-smart-windshield_1
0

Samsung เผยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน smartphone ขณะขี่รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมต่อมือและแสดงผลผ่าน Windshield