ผลวิจัยชี้ นักบิดมอไซค์รู้ กฎจราจร ดีกว่าผู้ขับรถยนต์

0

ผลการทดสอบความรู้ในด้าน กฎจราจร ชี้ชัดผู้ขี่รถจักรยานยนต์ มีความรู้ความเข้าใจดีกว่าผู้ขับรถยนต์

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นผลงานของบริษัทประกันภัย Carole Nash ประเทศอังกฤษ ได้คัดเลือกผู้ขับรถยนต์ และผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ มาทำแบบทดสอบทางทฤษฎีเกี่ยวกับ กฎจราจร แบบตัวลือกหลายข้อ (multiple-choice test) พบว่า นักบิด 2 ล้อ ทำคะแนนทดสอบได้มากกว่าผู้ขับ 4 ล้อ

ผลสำรวจได้คัดเลือก นักบิด 1,358 คน และ ผู้ขับรถยนต์ 1,405 คน พบว่านักบิดมอไซค์จะสามารถตีความเครื่องหมายจราจรได้ดีกว่า โดยการให้ตีความหมายป้ายสัญญาณจราจรทั้ง 8 รูปแบบ ซึ่ง 83% ของนักบิดสามารถแยกแยะความหมายดังกล่าวได้ถูกต้องทั้งหมด ถึง 83% เมื่อเทียบกับผู้ขับรถยนต์ที่แยกแยะได้ถูกต้องทั้งหมดเพียง 67%
และ 16% ของผู้ขับรถยนต์ จะสอบตกการทดสอบขับขี่ ซึ่งเทียบกับนักบิดรถจักรยานยนต์ที่มีเพียง 6%

sidewind-road-sign
4 ใน 10 ของผู้ขับ ไม่มีความรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องเผื่อพื้นที่เหลือ เมื่อต้องการแซงรถจักรยานยนต์ในวันที่มีลมแรง เมื่อเทียบกับผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่ทราบถึง 95%

จากผลดังกล่าว ทำให้ทาง Carole Nash ได้ออกนโยบายลดราคาค่าเบี้ยให้กับผู้ขับรถยนต์ที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
Rebecca Donohue หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Carole Nash กล่าว “ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ ทำคะแนนได้ดีกว่า เนื่องจากพวกเขา จะต้องมีสติในการขี่รถอยู่ตลอดเวลา”

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ งานวิจัยนี้ ได้ชี้ว่า ผู้ที่ขับรถส่วนมาก ไม่ทราบวิธีการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าบนถนนในชีวิตประจำวัน ได้ดีเท่ากับผู้ขี่มอเตอร์ไซค์

อย่างไรก็ดีทางสมาคมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ได้แสดงความเห็นว่า การตัดสินด้วยผลทดสอบนี้นั้นยังอาจสรุปได้ไม่ 100% จำเป็นที่จะต้องทำแบบทดสอบทฤษฎีเชิงเดียว แยกกันของทั้ง ผู้ขับรถและผู้ขี่รถจักรยานยนต์ต่างหาก

Karen Cole ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้กล่าวว่า “ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยส่วนมาก เป็นผู้ขับรถยนต์ด้วย นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ จะมีประสบการณ์ในการใช้ถนนที่มากกว่า จากการใช้พาหนะที่หลากหลายนั่นเอง”

อย่างไรก็ดีผลวิจัยนี้ ไม่ใช่ผลที่จะใช้ตัดสินทั้งผู้ขับและผู้ขี่ในเมืองไทย เนื่องจากผลดังกล่าวเป็นผลวิจัยจากประเทศอังกฤษ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

Comments are closed.

error: Content is protected !!