Search Results: brammo (3)

Bike News รีวิว-MV-Agusta-Stradale-800_56
0

Polaris เจ้าของแบรนด์รถจักรยานยนต์ ระดับตำนานอย่าง Indian รวมไปถึง Victory และ Brammo ได้เตรียมเข้าช่วยอุ้มกิจการของ MV Agusta หลังจากที่มีปัญหาทางด้านการเงินที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี แม้ว่า Mercedes-AMG จะเข้ามาถือหุ้น…