Ducati Monster Ride for Nature กิจกรรมขี่รถปลูกป่ากับลูกค้า

0

Ducati จัดทริปขี่รถทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Ducati Monster Ride for Nature ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

DUCATI-CSR_5
อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด หรือดูคาติไทยแลนด์ กล่าวถึงกิจกรรมที่ทางดูคาติจัดทำร่วมกับลูกค้าดูคาทิสต้า ในทริป Monster Ride for Nature ว่า “ทางดูคาติไทยแลนด์ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะกิจกรรม Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถดูคาติอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าดูคาติตลอดทั้งปี อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมถึงชมรมผู้ขับขี่ดูคาติในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี เช่น (1) โครงการ “ซับน้ำตาล้างใจ” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) โครงการ “Big Bike, Giant Heart” เป็นการอาสาพาเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายเที่ยวสวนสัตว์เขาดิน (3) โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือส่งเสริมเด็กที่ยากจนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และ (4) การจัดกิจกรรม Back to Nature เป็นการรวมตัวของกลุ่ม Ducati Hypermotard และ Hyperstrada ออกทริปไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีนำ เพื่อลูกเต่าจากศูนย์อนุบาลเต่าปล่อยลงสู่ท้องทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์พันธุ์เต่าท้องทะเลไทย”

DUCATI-CSR_3
โดยล่าสุด เราได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินว่า สาเหตุของภัยแล้งครั้งส่วนหนึ่งมาจากสภาวะอากาศร้อนที่มากกว่าปกติ ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม และความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินไป ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เราจึงจัดกิจกรรม Monster Ride for Nature ซึ่งเป็นกิจกรรมขี่รถเพื่อสิ่งแวดล้อมของดูคาติ ไปปลูกป่าชายเลน ที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางชายฝั่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ รักษาความชุ่มชื้นของป่าชายเลน เพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามของป่าชายเลน และยังมีส่วนต่อการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะมีผลต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอีกด้วย”

DUCATI-CSR_1
สำหรับทริป Monster Ride for Nature ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้บริหารดูคาติไทยแลนด์และลูกค้า Monster หลากหลายรุ่นมาร่วมลุยโคลนปลูกป่าชายเลนและร่วมทำกิจกรรมสังสรรค์กลางเลนแบบไม่ห่วงลุคหล่อจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน ซึ่งนี่คือการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนขี่บิ๊กไบค์ดูคาติ ซึ่งถึงแม้จะเป็นแค่กลุ่มคนส่วนเล็กๆ ในสังคม แต่ก็มีส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยแล้ง ที่พร้อมจะหล่อหลอมกลายเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไปในระยะยาว

อ่านข่าวสาร Ducati เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!