GPX จับมือหน่วยงานระดับประเทศ ร่วมกันพัฒนาโครงข่ายระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับ EV Bike

0

นอกจากการประกาศพัฒนาGPX ล่าสุดทางค่ายยังได้มีการประกาศเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานระดับประเทศของไทย เพื่อช่วยกันพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญเพื่อรองรับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตอีกไม่นานนักนับจากนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 9 หน่วยงานระดับประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย National Energy Technology Center ENTEC , NSTDA – สวทช. , KMUTT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , GridWhiz Thailand , I-Motor Thailand , Bangchak , Beta Energy Solution , และ GPX Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้า แบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ ฺBatterySwapping เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ ภายใต้ทุนวิจัยร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

2022-gpx-drone-highlight-004
โดยในการประกาศลงนาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายวสันต์พรรษ ภูริณัฐภูมิ R&D Engineering Director บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ “GPX” ได้กล่าวว่า “บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด สิ่งแวดล้อม และการ disrupt ของ supply chain จึงมีแผนที่จะเปิดตัวและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตอันใกล้ และบริษัทฯ เองมีแนวคิดในการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และขยายตลาดไปสู่ระดับโลก ต่อไป บริษัทฯ มีความยินดีจะสนับสนุนแนวคิดการประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยายนต์ไฟฟ้าในกลุ่มเฉพาะ และยินดีที่จะร่วมดัดแปลงต้นแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ ให้สามารถทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการฯ”

2022-gpx-drone-4v-review-040
สำหรับใจความสำคัญของการร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้า แบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยทั้ง 9 หน่วยงานระดับประเทศในครั้งนี้ หลักๆแล้วก็คือการร่วมมือกันเพื่อวางรูปแบบและพัฒนารูปแบบของแบตเตอรี่, ขนาดแบตเตอรี่, วัสดุที่ใช้ในการสร้าง, ไปจนถึงสถานีชาร์จ เพื่อสร้างมาตรฐานทั้งในด้านของการผลิต การใช้งาน และกฏหมายสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีผลประโยชน์ต่อเนื่องทั้งความสะดวกสบายในการใช้งาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปถึงเหล่าผู้ใช้รถชาวไทยในอนาคตด้วย

อ่านข่าวสาร มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

error: Content is protected !!