Shell เผยผู้ใช้รถคือกุญแจสำคัญของการประหยัดน้ำมัน

0

ผลการศึกษาอิสระครั้งล่าสุดจากเชลล์ระบุว่า 90% ของผู้จัดการดูแลยานพาหนะในประเทศไทยเชื่อว่า ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า 5% หากมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ในจำนวนนี้ 4 ใน 10 คน เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้ถึง 10% เลยทีเดียว

จากรายงาน “Fuel Matter 2015” เกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลสำรวจจากผู้จัดการดูแลยานพาหนะและผู้ใช้รถจาก 8 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ระบุว่าผู้ใช้รถคือผู้กุมกุญแจดอกสำคัญในการลดค่าน้ำมัน โดยผู้จัดการดูแลยานพาหนะในประเทศไทยร้อยละ 58 เชื่อว่า เทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงภายในเวลาอันสั้น ปัจจัยรองลงมาคือ การจัดการน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกให้เหมาะสม (ร้อยละ 45) และการวางแผนเส้นทางเดินรถโดยคำนึงถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (ร้อยละ 41)

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการค้าและการตลาด ธุรกิจบัตรเติมน้ำมัน ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บทบาทของผู้จัดการดูแลยานพาหนะในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้ว ทั้งในเรื่องของการสร้างผลกำไรที่มีข้อจำกัดมากขึ้นและกฎระเบียบด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสะท้อนภาพของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพยายามหาวิธีที่จะลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เราเห็นว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการดูแลยานพาหนะคือ ทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้ใช้รถหันมา ใส่ใจในเรื่องของการใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม”

อย่างไรก็ตาม หากมองในเรื่องของวิธีลดปริมาณการใช้น้ำมันสำหรับธุรกิจแล้ว รายงานชิ้นนี้เปิดเผยว่า ความรับผิดชอบไม่ควรตกอยู่ที่ผู้ใช้รถแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะยังมีบางเรื่องที่ตัวผู้จัดการดูแลยานพาหนะเองก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ร้อยละ 79 ของผู้จัดการดูแลยานพาหนะเชื่อว่า น้ำหนักบรรทุกส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน แต่กลับมีเพียงร้อยละ 54 เท่านั้นที่ลงมือแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่นเดียวกับเรื่องของการวางแผนเส้นทางเดินรถซึ่งร้อยละ 76 ของผู้จัดการดูแลยานพาหนะเชื่อว่ามีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน แต่จากการสำรวจพบว่า มีเพียงร้อยละ 69 เท่านั้นที่จัดการกับเรื่องนี้ รวมไปถึงวิธีการขับรถของผู้ใช้รถด้วย (ร้อยละ 72 เชื่อว่ามีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน แต่เพียงร้อยละ 60 เท่านั้นที่ลงมือจัดการ) นอกจากนี้ ผลสำรวจยังเปิดเผยอีกว่า ผู้จัดการดูแลยานพาหนะจำนวนถึงร้อยละ 25 มองว่าตนไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของอัตราการใช้น้ำมันของผู้ใช้รถ

หากมองไปที่กลุ่มผู้จัดการดูแลยานพาหนะที่ต้องการปรับปรุงในเรื่องของการใช้น้ำมันด้วยวิธีการเพิ่มทักษะให้กับผู้ใช้รถ ผลการสำรวจพบว่าผู้จัดการดูแลยานพาหนะร้อยละ 48 รู้สึกหงุดหงิดกับการที่ผู้ใช้รถไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ในขณะที่ร้อยละ 38 กล่าวว่าตนไม่มีทรัพยากรมากพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าว เชลล์มีวิธีการ 5 ขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผู้จัดการดูแลยานพาหนะที่กำลังมองหาแนวทางจัดการในการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1. จัดสรรเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ใช้รถเข้าใจถึงวิธีการขับขี่โดยใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พิจารณาให้เงินโบนัสเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ใช้รถที่ช่วยลดอัตราการใช้น้ำมันได้สำเร็จ
3. วางแผนการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะทางและประหยัดเวลาบนท้องถนน เช่น เลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
4. ดูแลให้มีการซ่อมบำรุงยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
5. เลือกแบรนด์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

เพื่อช่วยให้ธุรกิจบริการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เชลล์ จึงได้พัฒนาและนำเสนอ เชลล์การ์ด ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการใช้น้ำมันที่ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษา รวมถึงช่วยป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นผลจากคุณสมบัติที่โดดเด่น 4 ด้านดังนี้

เชลล์การ์ดออนไลน์: ระบบตรวจสอบแบบออนไลน์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย เพื่อลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างละเอียด และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้น้ำมันและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ความสะดวกสบาย: เชลล์ มีสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการครบวงจร รองรับลูกค้ากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ มีเครือข่ายครอบคลุมตลอดทุกเส้นทางสายเศรษฐกิจ และถนนทางหลวง มีสถานีบริการที่ใช้หัวปั๊มความเร็วสูงมากกว่า 35 สถานี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงถึง 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับหัวปั๊มแบบธรรมดา และที่สำคัญเชลล์ให้ความสำคัญในการบริการด้วยมาตรฐานการให้บริการของพนักงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นมืออาชีพและ ใส่ใจในบริการสูง

ความปลอดภัย: เพราะเชลล์ให้ความสำคัญในการจัดการกับการทุจริตอย่างจริงจัง จึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและการบริการทุกประเภทมีความปลอดภัยที่สุดในกลุ่มธุรกิจ โดยเชลล์มีระบบการป้องกันขั้นสูงที่เรียกว่า Real Time Detection (การตรวจสอบแบบทันที) ซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างอัตโนมัติในเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด สำหรับบัตรทุกใบ และรายการนับล้านที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนทุกรายการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการทุจริตอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งศูนย์บริการลูกค้าจะโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์เพื่อเตือนลูกค้าทันที

ความประหยัด: ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมานานนับศตวรรษ เจ้าของธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์จากเชลล์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ล้วนให้ความคุ้มค่าและช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างแท้จริง

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!