Browsing: ELECTRICa

Bike News Aprilia ELECTRICa Project
0

Aprilia ELECTRICa รถมอเตอร์ไซค์ Supermoto ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า EV จากค่ายรถสปอร์ตอิตาลี Aprilia ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “รถเพื่อการเดินทางของคนรุ่นใหม่ Generation Alpha ซึ่งจะเป็นกลุ่มของคนที่โตขึ้นในยุคสมัยที่อินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติ การทำงานทางไกลแบบที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศกลายเป็นของธรรมดา การเดินทางมีความจำเป็นน้อยลง…