Tips Trick : 7 ข้อควรรู้ ป้ายทะเบียนหาย คัดป้ายใหม่ เสียกี่บาท ? ทำอย่างไร ?

0

ป้ายทะเบียนหาย ยิ่งช่วงน้ำท่วม ต้องทำอย่างไร ไปคัดป้ายใหม่ต้องเสียเงินกี่บาท ? และต้องทำอย่างไรบ้าง ? วันนี้ MotoRival มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ทราบกัน

tips-trick-request-new-bike-license-002
โดย 6 สิ่งที่เพื่อนๆต้องทราบก่อนยื่นเรื่องทำป้ายทะเบียนใหม่แบบเข้าใจง่ายๆ ก็จะมีรายละเอียดดังนี้

1. หากพบว่าทะเบียนรถของตนเองสูญหาย เราสามารถเดินเรื่องขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีที่กรมขนส่งฯโดยไม่ต้องแจ้งความ แต่ต้องยื่นเรื่องที่กรมขนส่งฯที่รถของเราถูกขึ้นทะเบียนเอาไว้เท่านั้น

2. ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอป้ายทะเบียนใหม่ ประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง (เล่นเขียว) และ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ

4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

5. ในกรณีรถติดไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนได้

6. หากรถติดไฟแนนซ์ แต่เจ้าขอรถต้องการเดินเรื่องด้วยตนเอง ต้องทำเรื่องขอยืมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงจากไฟแนนซ์ (ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องวางเงินมัดจำกับทางไฟแนนซ์), บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ, หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์, และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่

7. ค่าธรรมเนียมการทำป้ายทะเบียนใหม่ คือแผ่นป้ายละ 100 บาท บวกค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างรอรับแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อนๆสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

Review-Suzuki-Burgman-400-F-R
ส่วนขั้นตอนการทำเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้

1. ตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อย และขอเอกสารบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันการสูญหายของป้ายทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

2. เข้าไปที่เคาน์เตอร์ เพื่อตรวจเอกสาร และรับบัตรคิว

3. เมื่อได้เรียกคิว ให้เข้าไปที่เคาน์เตอร์ตามที่รับแจ้ง เพื่อยื่นเอกสารและคำขอทำป้ายทะเบียนใหม่

4. หากเอกสารไม่มีข้อผิดพลาด (ซึ่งถ้าผิด เจ้าหน้าที่ตอนรับบัตรคิวก็จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่แรกแล้ว) เพื่อนๆก็สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าคำขอจำนวน 105 บาท พร้อมรับใบเสร็จได้ทันที และรอรับแผ่นป้ายทะเบียนตามวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Autodeft, กรมขนส่งทางบก

อ่าน Tips Trick เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!