fbpx

อีก 4 เดือน! “ไม่ต้องพกใบขับขี่ พกแค่มือถือพอ” ยืนยันจาก พรบ.จราจรทางบก ล่าสุด เตรียมเริ่มใช้ในไตรมาส 3

0

หากยังจำกันได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางทีมงาน MotoRival เราได้นำเสนอข้อมูลว่า กรมขนส่งทางบก เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ต้องพกใบขับขี่ แค่พกมือถือที่ลงแอป DLT QR License ก็พอ

และหลังจากนั้นไม่นาน ทางตรวจได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ผู้ขับขี่ที่ถูกเจ้าพนังงานเรียกตรวจ ผู้ขับขี่จะต้องแสดงใบขับขี่ต่อเจ้าพนักงานตำรวจจราจร และหากทำผิดจริง เจ้าหน้าที่สามารถยึด และออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับได้ ซึ่ง พรบ.จราจรทางบก กับทาง ขนส่งขัดแย้งกัน จึงขอให้เลื่อนการใช้ใบขับขี่ดิจิตอลออกไปก่อน

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ได้มีราชกิจจานุเบกษา พรบ.จราจรทางบก ฉ.12 ประจำปี 2562 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) ได้ให้ไว้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ใจความที่น่าสนใจ ที่ทีมงาน MotoRival เราจะขอยกมาพูดถึง นั่นก็คือ

license-update-electronic

ซึ่งหากสรุปให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย นั่นก็คือ ถ้าเรามีสำเนาที่เป็นภาพถ่าย หรือ ข้อมูลอิเล็กโทรนิคตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด แล้ว ก็ถือว่า ผู้นั้นมีใบอนุญาตอยู่กับตัว หมายความว่าใช้ภาพ หรือ สำเนา หรือ ข้อมูลใบขับขี่ที่เชื่อมต่อทางระบบอิเล็กโทรนิกส์ที่ออกโดยกรมขนส่งทางบก แทนได้

ใบขับขี่
แล้วใช้ได้เมื่อไร ตั้งแต่วันที่ออก ราชกิจจานุเบกษา นี้เลยไหม?
ยังไม่ใช่ เพราะ ในมาตรที่ 2 ได้ มีใจความว่า พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งจะใช้ได้จริงก็ ประมาณช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีนี้ นั่นเอง นับขึ้นไป 120 วันก็ จะประมาณช่วงเดือน ก.ย. ปีนี้

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010