เผยรายชื่อ สถาบันเอกชน ที่ขนส่งแนะให้ไปอบรมก่อนสอบใบขับขี่

0

กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือกช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก

Suzuki-GD110HU-Safety-Riding-Course_1
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมในแต่วันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความแออัดหรือไม่สะดวก กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ช่องทางเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษา ของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้า รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยหลักสูตรการอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับความรู้ ครบถ้วนตามที่กำหนดเช่นเดียวกัน

Suzuki-GD110HU-Safety-Riding-Course_3
นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ มีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง ขณะนี้เปิดอบรมจ นวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820 กด0 หรือ 100, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6, มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2397-6308, และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร โทร.0-2175-4043

Suzuki-GD110HU-Safety-Riding-Course_4
สำหรับในส่วนภูมิภาคสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือเลือกเรียนและทดสอบกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรอง เพื่อนำ ใบรับรองผลการเรียนและผลการทดสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถกับ กรมการขนส่งทางบกต่อไป ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองได้ที่ลิงค์รายชื่อด้านล่างนี้
school_name

ขอบคุณที่มา จส. 100

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!