เปิดโรงเรียนสอนขี่รถ SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) ทั้งรถเล็ก Bigbike แบบ One Stop Service

0

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือซูซูกิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมให้เปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์มีความรู้ ทักษะที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

Suzuki-Riding-School_6
จากที่มาดังกล่าว ทำให้ ซูซูกิ ได้ทำการจัดตั้ง SUZUKI RIDING SCHOOL หรือเรียกว่า SRS “โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด” ขึ้น และได้เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลง ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ขับขี่รถที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการเรียน, การสอน และสอบได้ในที่เดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าแบบ “One Stop Service” โดยได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้สามารถออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และยังสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่โรงเรียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

Suzuki-Riding-School_3
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถิติของอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นในประเทศไทยทุกๆ ปี และในปี 2558 อุบัติเหตุทางท้องถนนที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตมีถึง 24,237 ราย โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์สูงถึง 73 เปอร์เซ็นต์ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซูซูกิ ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานฝึกอบรมให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา อย่างจริงจัง ทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสร้างความรู้ และทักษะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ ซูซูกิ มีโครงการเปิดโรงเรียนสอนขับขี่ปลอดภัยขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้และทักษะด้านการขับขี่ให้เป็นที่เข้าใจอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการขนส่งกำหนด”

Suzuki-Riding-School_1
โดย SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) สามารถเปิดการเรียน การสอนรองรับได้ทั้งบุคคลธรรมดา นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

Suzuki-Riding-School_4
SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้า บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ถนน รังสิต-องครักษ์ คลอง 3 ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ ดังนี้
1. ห้องฝึกอบรม ที่มีความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมในทางทฤษฎี ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2. ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่ สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ ขับขี่ในสนาม
3. ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์ รองรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
4. ห้องประชุม สำหรับเพื่อรองรับการประชุม และการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สนามทดสอบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก และเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น

Suzuki-Riding-School_5
หลักสูตรการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ 7 หลักสูตร ดังนี้

ระดับที่ 1
• หลักสูตรการขออนุญาตใบขับขี่

ระดับที่ 2
• หลักสูตรการขับขี่ขั้นพื้นฐาน
• หลักสูตรการขับขี่ขั้นสูง

ระดับที่ 3
• หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
• หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูง

ระดับที่ 4
• หลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์
• หลักสูตรครูฝึกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

Suzuki-Riding-School-SRS
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับทางโรงเรียน ท่านที่สนใจสามารถ เข้าเยี่ยมชมรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.thaisuzuki.co.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สายตรง 0-2533-1170 และ SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) “โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด” ตั้งอยู่ที่ 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

อ่านข่าวสาร Triumph เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

Comments are closed.

error: Content is protected !!