Browsing: tracer 7

Bike News 2023 Yamaha Touring
0

ค่ายส้อมเสียง Yamaha ทำการอัพเดตสเปคของรถในกลุ่มทัวริ่งคลาสกลางของค่ายแบบยกแผง สำหรับการจำหน่ายในปี 2023 ซึ่งจะทำการอัพเกรดรายละเอียดของรถแอดเวนเจอร์ทางเรียบอย่าง Tracer 7 และ Tracer 9 รวมถึงรถทั่วริ่ง 3 ล้อ Niken…