Browsing: indian

Bike News Indian-Scout (4)_resize
0

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอ Top 10 Adventure Bike และ Top 10 Retro Bike กันไปแล้วก่อนหน้านี้ วันนี้เราจะขอเอาใจผู้ที่มีสรีระส่วนสูงไม่มากนัก แต่รักในวิถีการขี่รถที่มีเครื่องยนต์ความจุสูงๆ และแน่นอนว่ารถในสไตล์นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรถในตระกูล…

1 4 5 6