Browsing: TE-1

Bike News Triumph TE-1 ev concept
0

Triumph TE-1 คอนเซ็ปรถพลังงานไฟฟ้าจาก Triumph ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Williams Advanced Engineering และ Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2019 โดยมีแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าของของค่ายเมืองผู้ดี ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว…