เริ่มแล้ววันนี้ ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ ใช้ใบขับขี่ดิจิตอลแทนได้

0

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ MotoRival เราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ ใบขับขี่ อิเล็กโทรนิก ว่าจะเริ่มใช้ภายในเดือน ก.ย. นี้

ซึ่งล่าสุดในวันนี้ 20 ก.ย. 2562 “กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562”

พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า

“ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้

ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้

สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน ชื่อแอป DLT QR LICENCE

*หมายเหตุ บัตรที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นบัตร ที่มี QR Code ถ้าบัตรใครยังไม่มี สามารถติดต่อทำได้ที่ กรมขนส่ง ทั่วประเทศ (ค่าบริการ 105 บาท)

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!